You are here:: 車體鍍膜 NEO長效鍍膜
 
 

NEO長效鍍膜-服務內容-車體鍍膜

E-mail 列印 PDF

2and3

●玻璃系的硬質披膜

1


 ●強力的滑水效果

2
NEO長效鍍膜 一般車臘

●降低花粉、蟲骸、鐵粉的附著程度
3 45
  具滑水性效果的防汙披膜      雨水在車體表面不易殘留       滑下後將髒汙一併帶走

 

●NEO長效鍍膜可對應各種狀況保護車身

78